Masz pytania? Zadzwoń: +48 61 250 40 40

#16 Niemiecki dla Opiekunek - czasowniki modalne | A1/A2

Czasowniki modalne wyrażają sposób realizacji czynności.

W języku niemieckim istnieje sześć takich czasowników: können, müssen, sollen, wollen, dürfen, mögen.

niemiecki dla opiekunek - czasowniki modalne

 1. können – móc, umieć, potrafić

Ich kann tanzen. – Potrafię tańczyć.

Wir können morgen zu dir kommen. – Możemy jutro do ciebie przyjść.

 1. müssen – musieć, mieć rozkaz, polecenie, obowiązek

Er muss noc Hausaufgabe machen. – On musi jeszcze zrobić zadanie domowe.

Sie müssen mit dem Bus zur Schule fahren. – Oni muszą jechać do szkoły autobusem.

 1. wollen – chcieć

Ich bin müde, ich will nach Hause gehen. – Jestem zmęczona, chcę iść do domu.

Ich will mir ein neues Handy kaufen. – Chcę sobie kupić nowy telefon komórkowy.

 1. dürfen – mieć pozwolenie, uprawnienie

Ich darf keinen Kuchen essen. – Nie wolno mi jeść ciasta.

Hier darf man nicht rauchen. – Tu nie wolno palić.

 1. sollen – powinno się, mieć powinność, obowiązek moralny (ponadto czasownik ten może wyrażać niezadowolenie, przypuszczenie (mawia się, podobno itp.))

Ich soll noch lernen. – Powinienem się jeszcze uczyć.

Du sollst dich beeilen. – Powinieneś się pośpieszyć.

 1. mögen – lubić

Ich mag Kaffee trinken. – Lubię pić kawę.

Er mag Pilze essen. – On lubi jeść grzyby.

 1. möchten – chcieć, życzyć sobie

Ich möchte ein neues Fahrrad haben. – Chciałbym mieć nowy rower.

Sie möchte bessere Noten bekommen. – Ona chciałaby dostawać lepsze oceny.

Ważne!

Czasownik modalny występuje w zdaniu na pozycji orzeczenia, pozostałe czasowniki pojawiają się w bezokoliczniku i zostają przesunięte na koniec zdania.

Jednak czasami czasownik modalny może występować w zdaniu samodzielnie, jeżeli z kontekstu lub wcześniejszych zdań wynika, do czego się odnosi.

 • Was magst du essen? – Co lubisz jeść?
 • Ich mag Obst. – Lubię owoce.
 • Gehst du schon? – Już idziesz?
 • Ich muss. – Muszę.

praca w opiece w niemczech

Zadanie 1. Przetłumacz.

 1. Dziecko potrafi już chodzić.
 2. Muszę być o dziewiątej w domu.
 3. Latem chcemy pojechać w góry.
 4. Dzieciom nie wolno iść do parku.
 5. Powinniśmy posprzątać mieszkanie.
 6. Lubimy oglądać kryminały.
 7. Chcielibyśmy pojechać w czerwcu do Hamburga.
 8. Ponoć powietrze morskie jest zdrowe.
 9. On jej nie lubi.
 10. Czy znasz/ umiesz dobrze niemiecki?

Odpowiedzi:

 1. Das Kind kann schon gehen.
 2. Ich muss um neun Uhr zu Hause sein.
 3. Wir wollen im Sommer in die Berge fahren.
 4. Die Kinder dürfen nicht in den Park gehen.
 5. Wir sollen die Wohnung aufräumen.
 6. Wir mögen Krimis ansehen.
 7. Wir möchten im Juni nach Hamburg fahren.
 8. Die Seeluft soll gesund sein.
 9. Er mag sie nicht.
 10. Kannst du gut Deutsch (sprechen)?