Masz pytania? Zadzwoń: +48 61 250 40 40

#2 - Niemiecki dla Opiekunek - powitanie, pożegnanie | A1/A2

Lekcja 2: Guten Tag! Hallo! 👋 - Jak się przywitać i przedstawić?

👉 Begrüßung [Begrysung] - Powitanie

☑️ Guten Morgen! [Guten Morgen!]– Dzień dobry! (rano do 12)
☑️ Guten Tag! (Guten Tak] – Dzień dobry! (po południu od 12)
☑️ Grüß Gott! [Grys Got] – Szczęść Boże!/ Dzień dobry!/ Niech będzie pochwalony! (południowe Niemcy i Austria)
☑️ Grüezi! [gryetsi !]– Dzień dobry (Szwajcaria)
☑️ Guten Abend! [Guten Abent!]– Dobry wieczór!
☑️ Hallo! / Grüß dich! [Halo!/ Grys diś]- Cześć! (na powitanie)
☑️ Herzlich willkomen! [Hercliś wilkomen!] - Serdecznie witam/-y!
☑️ Ich grüße Sie/dich/euch [iś gryse Zi/ diś/ ojś] - Pozdrawiam pana / panią / Państwa / Ciebie/ Was (na powitanie)
☑️ Grüße dich [Grys diś] - Pozdrawiam Cię / Witaj! (na powitanie)
 

👉 Verabschiedung [Ferabszidung] – Pożegnanie

☑️ Auf Wiedersehen! (auf widerzejen] – Do widzenia!
☑️ Auf Wiederschauen! [auf widerszałen] – Do zobaczenia!
☑️ Auf Wiederhören! [auf widerhyren] – Do usłyszenia!
☑️ Gute Nacht! [Gute nacht] – Dobranoc!
☑️ Tschüss! [tszys!]– Cześć! (na pożegnanie)
☑️ Bis bald! [bis bald!] – Do zobaczenia wkrótce!
☑️ Bis dann! [bis Dan!]– Na razie!
☑️ Bis morgen! [bis morgen!] – Do jutra!
☑️ Bis heute Abend! [bis hojte abent] – Do wieczora!
☑️ Bis später! [bis szpejta] - Zobaczymy się później!
☑️ Gute Nacht! [Gute nacht]– Dobranoc!
 

👉 Przydatne zdania i zwroty:

- Wir sehen uns noch! [wir ze-en uns noch] – Jeszcze się zobaczymy!
- Wir treffen und noch! [wir trefen und noch] – Jeszcze się spotkamy!
- Bis zum nächsten Mal! [bis cum nekste Mal] – Do następnego razu!
- Pytanie o samopoczucie- Jak się masz?
- Grzecznościowa wersja „Jak się masz“ brzmi:
- Wie geht es Ihnen? - Jak Pani/Panu się powodzi?
Od przyjacielskiego pytania to pytanie różni się innym zaimkiem:
Wie geht es dir? = Wie geht’s? [ wi gejts] - Jak ci się powodzi?
Wie geht es Ihnen? [wi gejt es Ihnen?] -Jak Pani/Panu się powodzi?
 
- Vielen Dank, sehr gut. - Bardzo dziękuję, bardzo dobrze.
- Danke, gut. [danke, gut] Gut, danke [gut, danke] – Dziękuję, dobrze. / Dobrze, dziękuję.
- Sehr gut. [zer gut] – Bardzo dobrze.
- Ganz gut. [ganc gut] – Całkiem dobrze.
- Es geht. [es gejt] – Tak sobie (Niemieckie wyrażenie, które dosłownie znaczy „Idzie“, zawiera treść: „Jakoś idzie“, co z kolei oznacza, że wcale nie idzie dobrze.)
- Nicht so gut. [nyśt zo gut] – Nie za dobrze.

 

👉 Przedstawianie siebie:

 
Przedstawić kogoś jest niezwykle łatwo. Wystarczą tylko słowa:
Das ist…. [das yst] – To jest… Następnie należy wymienić imię przedstawionej osoby.
Bardziej oficjalnie: Darf ich Ihnen… vorstellen? [darf iś inen…forsztelen] - Czy mógłbym przedstawić Panu…?
 
Kiedy ktoś przedstawia Ciebie, warto byłoby umieć powiedzieć:
☑️ Freut mich. [frojt myś] – Miło mi.
☑️ Freut mich, Sie kennenzulernen. [frojt myś, zi kenenculernen] – Miło mi poznać.
☑️Meinerseits. [majnerzejts]/ Ganz meinerseits. [ganc majnerzajts] – Wzajemnie / Ja również. (Wyrażenia te znaczą dosłownie „po mojej stronie“, co jest skróconą formą zdania „Cała przyjemność po mojej stronie“).
 
👉 Przedstawianie samego siebie = Jak się nazywasz?
Prędzej czy później usłyszysz pytanie: Wie heißt du? [wi hajst du?] – Jak się nazywasz?
Co oznaczają poszczególne wyrazy?
wie – jak
heißt – nazywać się (2 osoba l. poj.)
du – Ty
 
Najprościej odpowiedzieć na to pytanie w sposób
☑️ Mein Name ist…[majn name yst…]- Nazywam się…
☑️ Ich heiße …. [iś hajse…]- Ja nazywam się ….
 
Heiße to czasownik, który w bezokoliczniku brzmi- heißen.
 
- Wo wohnen Sie? [wo wonen Zi?] – Gdzie Pan/ Pani mieszka?
- Wo wohnst du? [wo wonst du?] – Gdzie mieszkasz?
- Ich wohne in.. [iś wone in…]- Mieszkam w…
- Woher kommen Sie? [wohea komen Zi? – Skąd Pan / Pani pochodzi?
- Woher kommst du? [wohea komt du?] – Skąd pochodzisz?
- Ich komme aus Polen. [Iś kome aus Polen.] – Pochodzę z Polski = Ich bin aus Polen. [iś byn aus Polen] - Jestem z Polski.
- Sprechen Sie Deutsch/ Polnisch? [Szpresien Zi dojcz/ polnysz?] – Czy mówi Pan/ Pani po niemiecku/ polsku?
- Ich spreche Deutsch/ Polnisch. [ iś szpresie dojcz/ polnysz] – Mówię po niemiecku/ polsku.
- Nein, gar nicht. [ Najn, gar nyśt]. – Nie, ani słowa.
- Aber ich spreche Englisch. [ Aber iś szpresie englysz] – Ale mówię po angielsku.
- Ich spreche ein bisschen Englisch, und ich spreche Spanisch. [ iś szpresie ajn bys-sein englysz unt iś szpresie szpanysz].
 

👉 Ćwiczenia praktyczne: 

Zad. 1 Przetłumacz i dokończ.

☑️ Nazywam się…

☑️ Mieszkam w...

☑️ Pochodzę z Polski.

☑️ Mówię po niemiecku.

☑️ Jak się Pani nazywa?

☑️ Skąd Pani pochodzi?

☑️ Gdzie Pani mieszka?

☑️ Jak Pani się powodzi?

☑️ Bardzo dziękuję, bardzo dobrze.

☑️ Do zobaczenia wkrótce!

Odpowiedzi: 

  1. Ich heiße …., 2. Ich wohne in…, 3.Ich komme aus Polen., 4. Ich spreche Deutsch., 5. Wie heißen Sie?, 6. Woher kommen Sie?, 7. Wo wohnen Sie?, 8. Wie geht es Ihnen?, 9. Vielen Dank, sehr gut., 10.Bis bald!