Masz pytania? Zadzwoń: +48 61 250 40 40

#3 - Niemiecki dla Opiekunek - odmiana czasowników | A1/A2

Podział czasowników w języku niemieckim - czasowniki regularne, nieregularne i posiłkowe.

Wyróżniamy 4 rodzaje czasowników.

 1. czasowniki modalne (Modalverben) np. :dürfen, mögen, können, müssen, wollen, sollen
 2. czasowniki regularne (regelmäßige Verben), np.: machen, baden, lernen
 3. czasowniki nieregularnie (unregelmäßige Verben), np.: lesen, gehen, stehen
 4. czasowniki posiłkowe (Hilfsverben): haben, sein, werden.

Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym:

Czasowniki modalne – poświecimy im osobną lekcję

Czasowniki regularne: to najczęściej czasowniki których temat kończy się na –en, odmieniają się poprzez dodatnie do tematu czasownika końcówki, w zależności od osoby i liczby, zgodnie ze schematem:

np.:

ich wohne – ja mieszkam

du wohnst – ty mieszkasz

er/sie/es wohnt – on/ ona/ ono mieszka

wir wohnen – my mieszkamy

ihr wohnt – wy mieszkacie

sie/ Sie wohnen – oni/ Państwo mieszkają

Podobnie odmieniają się czasowniki: gehen- iść, heißen- nazywać, trinken – pić, reisen- podróżować, schwimmen- pływać, sagen- mówić, lachen – śmiać się

Czasowniki regularne kończące się na spółgłoskę:

 • t, d -> np. antworten (odpowiadać) , baden (kąpać się)
 • bm, bn, pm, pn
 • dm, dn, tm, tn -> widmen (poświęcać), atmen (odychać), ordnen (porządkować)
 • gm, gn, km, kn -> begegnen (spotkać), trocknen (suszyć)
 • fm, fn, sm, sn -> öffnen
 • chm, chn, schm, schn ->kennzeichnen (oznaczać)

otrzymują w: 2  os. l.poj. (du); 3 os. p.poj. (er,sie,es); 2. os. l.mn. (ihr) dodatkowo literkę –e- przed końcówką –st (2 os. l.poj.) i końcówką –t (3 os. l. poj. i 2 os. l.mn.)

Czasowniki zakończone na -eln tracą w odmianie w 1. osobie liczby pojedynczej -e w temacie.

 

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne (zw. też mocnymi) odmieniają się według tego samego schematu co czasowniki słabe. Różnica polega na zmianie samogłoski rdzennej. Przy koniugacji niektórych czasowników występuje w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej wymiana samogłoski tematowej:

e -> ie

Inne czasowniki które odmieniają się w podobny sposób to: sehen – widzieć, empfehlen – polecać, stehlen- kraść, geschehen – zdarzać się.

e -> i

Inne czasowniki które odmieniają się w podobny sposób to: guben - dawać, treffen- spotykać, brechen - łamać, messen - mierzyć, nehmen - brać, helfen- pomagać, werben- reklamować, treten- wstępować, werben- rzucać.

i-> ei

 a -> ä

Inne czasowniki które odmieniają się w ten sposób to np. tragen - nosić, backen - piec, fangen – łapać, raten - radzić, schlafen – spać, laden – ładować, schlagen – bić, blassen – dmuchać, missfallen – odpaść, waschen- myć.

o->ö

Czasowniki posiłkowe

Czasowniki posiłkowe to: haben -  mieć, sein- być, oraz werden – stawać się.

Są one tak nazwane, gdyż używa się ich do budowy czasów i stron. Odmieniają się nieregularnie tzn. że ich odmiany uczymy się na pamięć.

Ćwiczenia:

Przetłumacz: 

 1. Zostanę tłumaczem.
 2. Ty masz córkę.
 3. My jesteśmy szczęśliwi.
 4. Samochód powoli jedzie.
 5. Ty bierzesz sok.
 6. Ty wiesz wszystko.
 7. On ogląda telewizję.
 8. Ona pracuje w nocy.
 9. My dużo podróżujemy.
 10. On pije kawę.

Odmień czasowniki przez liczby i osoby:

 1. gehen
 2. antworten
 3. handeln
 4. sehen
 5. treffen
 6. tragen
 7. sein
 8. haben
 9. werden
 10. heißen

Odpowiedzi:

Zad.1:

 1. Ich werde Dolmetscher.
 2. Du hast eine Tochter.
 3. Wir sind glücklich.
 4. Das Auto fährt langsam.
 5. Du nimmst den Saft.
 6. Du weißt alles.
 7. Er sieht fern.
 8. Sie arbeitet in der Nacht.
 9. Wir reisen viel.
 10. Er trinkt Kaffe.

 

Zad.2

gehen

 • ich gehe
 • du gehst
 • er/ sie/es geht
 • wir gehen
 • ihr geht
 • sie/ Sie gehen

antworten

 • ich antworte
 • du antwortest
 • er/ sie/es antwortet
 • wir antworten
 • ihr antwortet
 • sie/ Sie antworten

handeln

 • ich handle
 • du handelst
 • er/sie/ es handeln
 • wir handeln
 • ihr handelt
 • sie/ Sie handeln

sehen

 • ich sehe
 • du siehst
 • er/ sie/ es sieht
 • wir sehen
 • ihr seht
 • sie/ Sie sehen

treffen

 • ich treffe
 • du triffst
 • er/sie/es trifft
 • wir treffen
 • ihr trefft
 • sie/Sie treffen

tragen

 • ich trage
 • du trägst
 • er/sie/es trägt
 • wir tragen
 • ihr tragt
 • sie/ Sie tragen

sein

 • ich bin
 • du bist
 • er/sie/ es ist
 • wir sind
 • ihr seid
 • sie/Sie sind

haben

 • ich habe
 • du hast
 • er/sie/ es hat
 • wir haben
 • ihr habt
 • sie/Sie haben

werden

 • ich werde
 • du wirst
 • er/ sie / es wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie/ Sie werden

heißen

 • ich heiße
 • du heißt
 • er/sie/es heißt
 • wir heißen
 • ihr heißt
 • sie/ Sie heißen