Masz pytania? Zadzwoń: +48 61 250 40 40

#7 Niemiecki dla Opiekunek - zadawanie pytań | A1/A2

W języku niemieckim występują trzy rodzaje tworzenia zdań pytających:
1. poprzez postawienie czasownika w formie osobowej na pierwszym miejscu w zdaniu
2. za pomocą zaimka pytającego
3. za pomocą zaimka pytającego w połączeniu z przyimkiem

W zdaniach pytających, w których czasownik występuje na pierwszym miejscu pytamy o rozstrzygnięcie TAK lub NIE.
- Gehst du heute ins Kino? – Ja, ich gehe… (Czy idziesz dzisiaj do kina?)
- Bleiben Sie jetzt zu Hause? – Nein, ich muss ins Geschäft gehen. (Czy zostaje Pani teraz w domu? – Nie, muszę iść do sklepu).

Jeżeli zdanie pytające zawiera jakiekolwiek słowo przeczące (nich, kein, nie itp.) odpowiadamy wówczas:
- NEIN, jeśli odpowiedź ma być przecząca.
- DOCH, jeśli odpowiedź ma być twierdząca (odpowiednik JA w pytaniu nie zawierającym przeczenia).

Ważne! W pytaniach zamkniętych czasownik stoi na pierwszy miejscu, a za nim podmiot. Nie tłumaczymy słowa „czy” na niemiecki.
Np.: Wohnt er in Breslau? – (Czy) mieszka on we Wrocławiu?

Zdania pytające zaczynające się od zaimka pytającego są najczęstszą formą pytań w języku niemieckim. Należy pamiętać o tym, iż czasownik musi występować na drugim miejscu:
- Wann besuchst du mich? – Kiedy mnie odwiedzisz?
- Wem hilft der Lehrer? - Komu pomaga nauczyciel?

Zaimek pytający: formy podstawowe

was? - co?
wer? - kto?
wessen? - czyj? czyja? czyje?
wem? – komu? wen? kogo?
wo? - gdzie?
wohin? – dokąd?
woher? - skąd?
wann – kiedy?
wie? – jak?
wie viel? – ile? (niepoliczalne)
wie viele? – ile? (policzalne)
welche? – które?
wie lange? – jak długo?
warum? – dlaczego?

Jeżeli chcemy zapytać o osoby, z wyjątkiem pytań wer?, wem?, wen?, używamy zaimka pytającego z przyimkiem.
Wówczas przyimek występuje na pierwszym miejscu, a zaimek pytający (w odpowiednim przypadki, zależnie od przyimka) tuż za nim:
- Beim wem wohnst du? – U kogo mieszkasz?
- An wen denskt du? – O kim myślisz?

Jeżeli pytamy o rzeczy (nazywając ogólnie), wówczas przyimek (najczęściej zależny od czasownika) jest poprzedzony zaimkiem wo, przy czym oba wyrazy pisane są łącznie:
- Wonach fragt ihr mich? – O co mnie pytacie?
- Wofür interessieren Sie sich? – Czym Pan się interesuje?
- Woran denskt du jetzt? – O czym teraz myślisz?
Uwaga! W słowach woran, worüber występuje spójka „r”, ponieważ są obok siebie dwie samogłoski.