Masz pytania? Zadzwoń: +48 61 250 40 40

#1 - Niemiecki dla Opiekunek - zaimek osobowy | A1/A2

Zaimek osobowy, czyli zaimek wskazujący na osobę np. ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one.
Tak jak w języku polskim, zaimek ten odmienia się przez przypadki. Najczęściej używane są formy celownika oraz biernika. Należy pamiętać o tym, iż w języku niemieckim używa się zaimków osobowych w mianowniku dużo częściej niż w języku polskim.
Niezmiernie rzadko pojawia się tu podmiot domyślny - osoba lub rzecz, o której mówimy jest zwykle mocno akcentowana.
Trzecia osoba liczby mnogiej może oznaczać zarówno zaimek osobowy oni - sie (pisane wtedy małą literą), jak i formę grzecznościową pan/ pani/ państwo – Sie (pisane wielką literą); np.
👉 Wie heißen sie? [Wi hajsen zi?] - Jak się oni nazywają?
oraz
👉 Wie heißen Sie? [Wi hajsen Zi?] - Jak się Pan / Pani / Państwo nazywa / nazywają?

ZAIMKI OSOBOWE:

liczba pojedyncza (Singular)
ja – ich [iś]
ty- du [du]
on / ona / ono – er / sie / es [er / zi / es]
liczba mnoga (Plural)
my- wir [wir]
wy- ihr [ir]
oni / one / Pan / Pani / Państwo - sie / Sie [zi / Zi]

PRZYKŁADY

Ich habe ein neues Kind. – (Ja) mam nową sukienkę.

Das Kleid gefällt mir sehr. – Sukienka bardzo mi się podoba.

Meine Mutter hat dieses Kleid für mich gekauft. – Moja mama kupiła dla mnie tę sukienkę.

Du hast einen wunderbaren Hund. – (Ty) masz wspaniałego psa.

Wer hat ihn dir geschenkt? – Kto ci go podarował?

Wartet er immer auf dich, wenn du von der Arbeit zurückkommst? – Czy on czeka zawsze na ciebie, kiedy wracasz z pracy?

Er hat ein modernes Auto. – On ma nowoczesny samochód.

Hast du ihm schon gesagt, was du davon hältst? – Czy powiedziałeś mu już, co o tym sądzisz?

Wartest du jetzt auf ihn? – Czekasz teraz na niego?

Sie kauft ein Buch. – Ona kupuje książkę.

Das Buch wird ihr bestimmt gefallen. – Ta  książka będzie się jej na pewno podobać.

Hast du sie gefragt, wie dieses Buch heißt? – Pytałeś , jaki tytuł ma ta książka?

Wir kaufen die neue Wohnung. – (My) kupujemu nowe mieszkanie.

Der Makler trifft sich morgen mit uns. – Makler spotyka się z nami jutro.

Die Wohnung ist eigentlich zu teuer für uns. – To mieszkanie jest właściwie dla nas zbyt drogie.

Habt ihr ein Baby? – Czy (wy) macie dziecko?

Wie geht es euch jetzt? – Jak (wy) się teraz czujecie?

Habe ich euch schon Danach gefragt? – Czy pytałem was już o to?

Sie besuchen die Grundschule. – Oni chodzą do szkoły podstawowej.

Das Lernen macht ihnen Spaß. – Uczenie się sprawia im radość.

Die Hausaufgaben sind für sie nicht so schwer. – Zadania domowe nie są dla nich zbyt trudne.

 

WAŻNE! 

Jeżeli w jednym zdaniu występują dwa zaimki osobowe jako dopełnienia, wtedy zaimek w bierniku (Akkusativ) pojawia się zwykle przed tym w celowniku (Dativ) - chyba że chcemy zaakcentować konkretny zaimek, wtedy używamy go jako pierwszego.

Akkusativ + 2. Dativ

Ich zeige dem Freund das Bild. – Pokazuję przyjacielowi zdjęcie.

Ich zeige ihm das Bild. – Pokazuję jemu zdjęcie.

Ich zeige es dem Freund. – Pokazuję je przyjacielowi.

Ich zeige es ihm. – Pokazuję je jemu.

 

ĆWICZENIA

Wstaw odpowiedni zaimek osobowy w odpowiednim przypadku.

  1. Jesteś zmęczony. - …. bist müde.
  2. Daję ci książkę. –Ich gebe … das Buch.
  3. Pytam cię. – Ich frage… .
  4. On jedzie do Niemiec. - … fährt nach Deutschland.
  5. (My) pomagamy jemu. – Wir helfen …. .
  6. To sprawia mi przyjemność. – Das macht … Spaß.
  7. Nie znam ich. – Ich kenne.. nicht.
  8. Czekamy na ciebie. – Wir warten auf….
  9. Ona robi zakupy. - … macht Einkäufe.
  10. Ono jest chore. -… ist krank.
Odpowiedzi: 
1.Du,  2. dir, 3. dich, 4.Er, 5. ihm, 6. mir, 7. sie, 8. dich, 9. Sie, 10. Es.