Masz pytania? Zadzwoń: +48 61 250 40 40

Legalna agencja
Legalna praca

Legalna praca w Niemczech to praca, która zgodna jest z wymogami prawodawstwa obowiązującego na terenie Niemiec. To różni ją od pracy nielegalnej, czyli pracy na „czarno", która w Niemczech nie jest wykroczeniem, ale przestępstwem (karana grzywną w wysokości 5 tys. euro, a nawet wydaleniem z terytorium Niemiec).

Opiekunka, która wyjeżdża do Niemiec z Private Care, jedzie pracować legalnie. Ma zagwarantowane z naszej strony zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, a także jasno określony zakres pracy i obowiązków. Z tytułu umowy oferujemy pełne ubezpieczenie na podstawie przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, a także karty EKUZ i A1, na których podstawie opiekunka ma prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Ponadto opłacamy dodatkową polisę ubezpieczeniową na terenie Niemiec.

Opiekunka otoczona jest z naszej strony kompleksową ochroną i wsparciem. Nie musi martwić się o sprawy formalne. My załatwimy wszystko za nią. Może czuć się bezpiecznie i w pełni poświęcić się swojej pracy — opiece nad seniorem.