Masz pytania? Zadzwoń: +48 22 315 15 15

Przydatne pojęcia

Choroba Alzheimera

Cechą charakterystyczną tej choroby jest stopniowy zanik pamięci u chorego, który spowodowany jest zanikiem tkanki mózgowej. Choroba postępuje wraz z wiekiem chorego, a towarzyszące temu objawy to m.in.: zaburzenia mowy, niezdolność do wykonywania prostych czynności (np. posługiwanie się sztućcami, samodzielne ubieranie się), zaburzenia słuchu i wzroku.

Choroba Parkinsona

Jest to zaburzenie neurologiczne, które postępuje wraz z wiekiem chorego. Główne objawy tej choroby to drżenie kończyn, sztywność kończyn lub stawów, problemy z równowagą oraz powolność ruchów. Choroba Parkinsona najczęściej rozwija się po przekroczeniu 60 roku życia i z czasem coraz bardziej utrudnia choremu wykonywanie codziennych czynności.

Cukrzyca

To choroba polegająca na zanurzeniu działania insuliny, czyli hormonu odpowiedzialnego za procesy przemiany materii w organizmie. Wyróżniamy cukrzyce typu I oraz typu II. W przypadku starszych osób najczęściej mamy do czynienia z cukrzycą II typu. W takich przypadkach zalecane jest odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna.

Demencja

Choroba nazywana także otępieniem starczym. Spowodowana jest uszkodzeniem mózgu, co przekłada się na znaczne obniżenie sprawności umysłowej. Demencja ma charakter progresywny i postępuje wraz z wiekiem seniora. Objawy towarzyszące demencji to między innymi trudności z komunikacją, zaniedbane higieny osobistej, zaniki pamięci, zmiany osobowości.

Inkontynencja

To choroba, która polega na niekontrolowanym wydalaniu moczu lub kału. Przyczyny inkontynencji to nie tylko wiek, ale też choroby układu nerwowego, problemy z gospodarka hormonalną, choroby psychiczne lub zażywanie niektórych leków.

Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego czyli EKUZ, to dokument pozwalający na korzystanie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu m.in. na terenie Niemiec. Posiadając kartę możemy udać się do lekarza i skorzystać z pomocy medycznej, tak samo jak zrobilibyśmy to będąc na terenie Polski.

Pflegedienst

Jest to domowa, dodatkowa opieka pielęgniarska, która w zależności od potrzeby pomaga opiekunkom w domu seniora. Pielęgniarka lub pielęgniarz mogą pojawiać się w domu podopiecznego np. raz dziennie lub raz w tygodniu – zależy to od stanu osoby wymagającej opieki.